top of page
MTRS Logo
פתרונות אבטחה אופרטיביים, הנדסיים וטכניים לשוק התחבורה בכלל ולמערכות תחבורה ציבורית והיסע המונים בפרט

פתרונות אבטחה אופרטיביים, הנדסיים וטכניים לשוק התחבורה בכלל ולמערכות תחבורה ציבורית והיסע המונים בפרט

חברת אם.טי.אר.אס.3 פתרונות ושירותים בע"מ (MTRS), הינה חברה המתמחה בפתרונות אבטחה אופרטיביים, הנדסיים וטכניים לשוק התחבורה בכלל ולמערכות תחבורה ציבורית והיסע המונים בפרט. החברה כוללת יועצים בעלי שם וניסיון רב שנים בארץ ובחו"ל בתכנון, הקמה והפעלה של מערכי אבטחה תפעוליים, טכנולוגיות אמצעים ומערכות אבטחה.

החברה שמה דגש רב על איכות העבודה ומצוינות ולשם כך אנו עושים שימוש בשיטות וכלים מתודיים, אנליטיים ותכנוניים המתקדמים ביותר שקיימים בשוק (Best Practice), על מנת לתכנן, לבצע ולהפעיל את מערך האבטחה המבצעי ומערכות האבטחה הטכנולוגיות באופן היעיל ביותר. חלק מכלים אלה פותחו על ידי מומחי החברה.

החברה נמצאת בקשר ישיר עם גופים מובילים בתעשייה, כולל ארגונים בינלאומיים וגופי רגולציה בתחומי האבטחה. מומחי החברה מעורבים באופן פעיל בפרויקטים מובילים, וועדות וארגונים בתחום אבטחת תחבורה ציבורית, על מנת לשמר ולפתח את הידע המקצועי המצוי בידם.

מאז הקמתה, החברה צברה ניסיון רב בפרויקטי תחבורה ציבורית בישראל, באירופה, צפון אמריקה ואסיה ובמספר רב של  של פרויקטי מחקר ופיתוח (מו"פ) תחת תוכניות המו"פ השישית (FP6), השביעית (FP7) ואופק 2020 (Horizon 2020) של הנציבות. לחברה ולצוות יועציה מספר יתרונות יחסיים, אשר מבדילים בינה לבין יועצים אחרים בתחום, הבולטים ביניהם הם:

התמחות בשוק התחבורה הציבורית בכלל והכרה של מערכות הסעת המונים בפרט.

ניסיון רב בעבודה אל מול גורמי אסדרה (רגולציה) בתחום האבטחה הפיזית, אבטחת הסייבר, התגוננות אזרחית, מוכנות לאירועי חרום ואסון, מניעה ומוכנות לאירועי טב"ק.

ניסיון רב שנים מוכח, בפרויקטים רבים, בארץ ובחו"ל, כולל בפרויקט הרכבת הקלה בתל-אביב ובירושלים.

צוות יועצים מולטידיסיפלינארי, המתמחה במכלול ההיבטים המבצעיים – החל מרמת הפרט וכלה ברמה הארגונית והבין ארגונית. כחלק מצוות היועצים העובד בחברתנו, אנו מעסיקים מומחי אבטחה בכירים, שמילאו מספר תפקידי מפתח בתחום האבטחה, בארץ ובחו"ל.

מתודולוגיית עבודה מוכחת, כולל שימוש בכלים ושיטות ייחודיים בהליך התכנון המבצעי וההנדסי, שפותחו על ידי מומחי החברה.

ניסיוננו המקצועי וצוות היועצים אותו אנו מעמידים לרשות תכנית אב לתחבורה לצורך מתן שירותי ייעוץ אבטחה אבטחה עבור פרויקטי התחבורה שבאחריותם, נותן מענה מלא לדרישות הלקוח מבחינת ניסיון פרויקטאלי, ניסיון מוכח בניהול סיכונים, תכנון פתרונות מיגון פיזיים, מערכות אבטחה אלקטרוניות, תכנון אופרטיבי והנדסי וניסיון בתחום רישוי עסקים ואסדרה.

© 2021 אם.טי.אר.אס.3 פתרונות ושירותים בע"מ (MTRS)

הרב קוק 9, רמת השרון

עיצוב ובנייה Wix Monster 

bottom of page